תנאים משפטיים

הודעה על פרטיות

זוהי הודעה כללית על התנהלות חוקית בנוגע לאתר של קבוצת אסא אבלוי (ASSA ABLOY) ("אסא אבלוי"). ייל מוצרי ביטחון בע"מ (Yale Security Products Ltd.) היא חברה בקבוצת אסא אבלוי. באתר זה, אסא אבלוי מספקת מידע מקוון. על ידי גישה לאתר ושימוש בו, אתה מסכים להיות מחוייב מבחינה משפטית ולציית לתנאים הבאים בהודעה על התנהגות חוקית זו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק, בכל עת, כל אספקט או מאפיין של אתר זה, כולל את הודעה על התנהלות חוקית זו, ותיקונים שכאלה יהיו בתוקף מיד עם העלאת האספקט או המאפיין שתוקן לאתר, או העלאת ההודעה על פרטיות והתנהלות חוקית לאתר.

זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ותנאי שימוש

התכנים של אתר זה ("התוכן"), כוללים, אך לא מוגבלים לטקסט, גרפיקה ותמונות, סימנים מסחריים, מותגים, לוגו ותכנה, הינם מוגנים על ידי חוקי זכויות קניין רוחני. הזכאות לתוכן לא תעבור אילך או לכל משתמש אחר באתר זה, אלא תישאר בבעלותה של אסא אבלוי או של צד שלישי המחזיק בזכאות לחומרים המפורסמים באתר זה.

אסא אבלוי היא הבעלים של השמות המשמשים לצורך עסקי החברה ושל שמות המוצרים והשירותים של החברה המוזכרים באתר, ושמות אלה מוגנים על ידי חוקי זכויות קניין רוחני. כל הסימנים המסחריים הם רכושם של הבעלים המתאימים שלהם.

אתה מורשה לצפות, לשלוח דואר אלקטרוני, להוריד או להדפיס עותקים של התוכן, ובלבד שהדבר נעשה לצרכי השימוש הלא-מסחרי שלך. שימוש בלתי מורשה בתוכן עלול להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. בכל פעם שאתה שולח בדואר אלקטרוני, מוריד או מדפיס עותקים של התוכן, אתה חייב גם לכלול את כל ההודעות על זכויות היוצרים והודעות אחרות אשר נכללות בתוכן, כולל הודעות לגבי זכויות יוצרים בתחתית העמוד.

אין לשכפל, לתעתק, לאחסן במערכת הניתנת לשליפה, לתרגם לכל שפה טבעית או שפת מחשב, להעביר-מחדש בכל צורה או בכל אמצעי (אלקטרוני, מכני, צילומי, מוקלט או אחר), למכור מחדש, או להפיץ מחדש, את התוכן, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של אסא אבלוי. אסור לך למכור או לתקן את התוכן או ליצור אותו מחדש, להציג אותו, להציג אותו לציבור, להפיץ או להשתמש בכל דרך שהיא בתוכן למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. אסור לך "לצלם" את האתר הזה או איזה מהתכנים הנכללים בו, ואתה מסכים לא להעתיק כל חלק מאתר זה לשרת. אתה מסכים, בנוסף, לא להציג או להשתמש באף אחד מהשמות, הלוגו או הסימנים המסחריים של אסא אבלוי, בכל דרך שהיא ללא ההסכמה המוקדמת בכתב של אסא אבלוי.

השימוש בתוכן באתר אחר או בכל סביבת מחשב מחוברת לרשת אחרת, לכל מטרה, אסור בהחלט, למרות שאתה רשאי לספק קישורי HTML מהאתר שלך ברשת לאתר זה, בכפוף לתנאי שימוש אלה. אתה מקבל בזאת הרשאה לא-בלעדית, מוגבלת וניתנת לביטול, ליצור קישור לאתר זה. אתה מסכים לא להציג את הקישורים לאתר זה בדרך כזו שיקושרו עם פרסום או ייראו כקידום של ארגון, מוצר, או שירות כלשהו. אתה מסכים לא ליצור קישורים לאתר זה בכל אתר רשת שאדם סביר יראה כגס, משמיץ, מטריד, מעליב או מרושע. אסא אבלוי שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאה זו באופן כללי, או את הזכות שלך להשתמש בקישורים ספציפיים, בכל עת. במידה שאסא אבלוי מבטלת הרשאה זו, אתה מסכים להסיר ולנתק את כל הקישורים שלך לאתר זה באופן מיידי.

אם אתה משתמש בתוכן בדרך כזו שאינה מותרת באופן ברור בתנאי שימוש אלה, אתה עלול להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, וחוקים אחרים. במקרה כזה, אסא אבלוי מבטלת באופן אוטומטי את ההרשאה שלך להשתמש באתר זה ואסא אבלוי תהיה רשאית לבקש ממך להשמיד באופן מיידי כל העתק שיצרת מכל חלק של התוכן. כל הזכויות שלא מוענקות באופן מפורש על ידי תנאים אלה, נשמרות.

הסרת אחריות

אסא אבלוי אינה אחראית על התוצאות שיתקבלו משימוש או מהסתמכות על אתר זה או על התוכן הנכלל בו או הניתן על ידי אתר זה. השימוש באתה זה נעשה על אחריותך בלבד.

אסא אבלוי מספקת אתר זה ואת התוכן והשירותים שבו על בסיס "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא, אם מפורשת, משתמעת, או חוקתית. אסא אבלוי, במידה המירבית המותרת על פי חוק, מסירה בזאת באופן מפורש וספציפי כל אחריות, אם מפורשת או משתמעת, חוקתית או אחרת, כולל, אך לא מוגבל לכל אחריות או זכאות משתמעת, סחירות, אי הפרת זכויות של זכויות צדדים שלישיים, והתאמה למטרה מסויימת. אסא אבלוי אינה אחראית על הדיוק, המהימנות, השלמות, ההמשכיות או העדכניות של התוכן, השירותים, התכנה, הטקסט, הגרפיקה, הקישורים, או המסרים הניתנים באתר זה או באמצעות השימוש בו. אתה אחראי על נקיטת כל הצעדים הדרושים כדי לוודא שכל תוכן שאתה עשוי לקבל מאתר זה הינו נקי מווירוסים או כל קוד מחשב הרסני פוטנציאלי אחר.

אסא אבלוי או כל אדם אחר או חברה אחרת הקשורים לאסא אבלוי, לא יהיו אחראים על כל נזק הנובע מהשימוש שלך או מאי היכולת שלך להשתמש באתר או בכל תוכן, שירות או חומר הניתן באמצעות או באתר זה ("הגנה זו"). הגנה זו כוללת את כל התביעות, אם כאלה המבוססות על ויתור, חוזה, עוולה, אחריות קפידה, או כל תיאוריה משפטית אחרת, אם אסא אבלוי מוזהרת או לא, לגבי האפשרות של נזקים כאלה. הגנה זו מכסה את כל ההפסדים, כולל, אך לא מוגבל לישירים, בלתי ישירים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, המהווים דוגמה והעונשיים; נזקים הנובעים מפציעה אישית או מוות בשוגג; הפסד רווחים; ונזקים הנובעים מאבדן נתונים או מהפרעה לעסקים.

קישורים לאתרים אחרים; פרסומות

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלה ניתנים לך אך ורק מטעמי נוחות, ולא כקידום מצד אסא יבלולי של כל תוכן הנכלל או הניתן על ידי אתרי צדדים שלישיים כאלה. אתר זה אינו אחראי על התוכן של אתרי רשת של צדדים שלישיים, שאליהם הוא מקושר; אנחנו לא בודקים, מפקחים או מווסתים את החומרים באף אתר של צד שלישי; ואנחנו לא אחראיים על התוכן, הדיוק, או הלגיטימיות של החומרים באתרים של צדדים שלישיים כאלה.

אם אתה מחליט לגשת לאתרי צדדים שלישיים אליהם קיים לינק באתר, אתה עושה זאת על אחריותך. השימוש שלך באתרי צד שלישי כלשהו כפוף לתנאי השימוש המתאימים של אותם אתרי צד שלישי, כולל מדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

היה ואתר זה בוחר לכלול פרסומות של צדדים שלישיים, פרסומות אלה עשויות להכיל קישורים לאתרים אחרים. אלא אם מצויין באופן מפורש, אתר זה לא מקדם כל מוצר או מציע כל אחריות לגבי התוכן, הדיוק או הלגיטימיות של כל החומרים הנכללים ב, או המקושרים לכל פרסומת באתר זה.

כללי

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בלשון זכר מכוון לבני שני המינים.